เงื่อนไขโปรโมชั่นทั่วไป

1.สำหรับเปอร์เซ็นต์ในการนับยอดเทิร์นโอเวอร์ของเกมส์แต่ละประเภทจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ดังต่อไปนี้:

ประเภทเกม เปอร์เซนต์
คาสิโนสด 15%
เทเบิลเกมส์ 15%
สล็อต
(ยกเว้นเกม Sea Raider)
100%

ตารางการเปอร์เซ็นต์การนับยอดเทิร์นข้างต้นใช้กับทุกโปรโมชั่น ยกเว้นโปรโมชั่นทอนคอมเท่านั้น

2. โบนัสในกระเป๋าโบนัสจะไม่สามารถใช้วางเดิมพันในคาสิโนเจจูได้
3.โบนัสจะหมดอายุภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมาชิกได้รับโบนัส หากสมาชิกยังไม่มีการใช้โบนัสดังกล่าว
4. การวางเดิมพันที่ไม่สำเร็จ, ได้รับการปฏิเสธ, เป็นโมฆะ, เสมอ, คืนเงิน หรือมีการวางเดิมพันสองฝั่งจะไม่นำมาคำนวณในยอดวางเดิมพันสะสมข­องโปรโมชั่น
5. ยอดเดิมพันสะสมก่อนถอนของโบนัสใดๆ จะถือเป็นโมฆะทันทีเมื่อเงินในบัญชีของสมาชิกต่ำกว่า 5 บาท (เทียบเท่า RMB 1 / 1 USD / MYR 1)
6. โบนัสจะหมดอายุภายใน 30 วัน หากไม่มีการใช้โบนัสนั้นๆ
7. กรณีที่มีการลงทะเบียนซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งหรือมีการซ้ำกันของไอพี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถขอรับโบนัสได้เพียงแค่ 1 บัญชีเท่านั้น หากพบว่าบัญชีสมาชิกเข้าข่ายดังกล่าว การขอรับโบนัสจะถูกปฏิเสธ รวมถึงเงินที่ชนะทั้งหมดในบัญชีจะถูกริบ
8. หากเราพบว่าผู้เล่นมีการวางเดิมพันที่ไม่ปกติ โบนัสจะถือเป็นโมฆะ
9. Empire777 สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข, ยกเลิก, เปลี่ยนแปลง, ปฏิเสธโบนัสเมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา
10. คำตัดสินของ Empire777 ถือเป็นที่สิ้นสุด